Sportmassage, het antwoord op lichamelijke en psycho-somatische klachten!

In de huidige maatschappij worden hoge eisen aan ons gesteld. Bij stress, hoge lichamelijke en psychische belasting, ontwikkelen zich dikwijls lichamelijke- en psycho-somatische klachten. Velen van ons krijgen daarmee voor korte of langere duur te maken. Bewegen of sporten op een niveau dat bij uw belastbaarheid past ,zorgt in veel gevallen voor ontspanning en verhoging van uw belastbaarheid. Soms treden klachten plotseling op en soms zijn klachten chronisch of met intervallen aanwezig. Deze klachten zijn vaak een argument om minder te gaan bewegen. Bij lagere lichamelijke belasting loopt u het risico dat uw belastbaarheid verder afneemt en dat de frequentie en intensiteit van de klachten toeneemt. Soms wordt er gesport of werk verricht op een niveau, die niet bij de getraindheid of belastbaarheid past. Hierdoor nemen de klachten toe of worden in stand gehouden. Het is dus zaak om belasting en belastbaarheid met elkaar in overeenstemming te brengen. En wat voor sport geldt, geldt natuurlijk ook voor verrichtingen in het dagelijks leven.

Tot slot: Verhoogde belastbaarheid leidt makkelijk tot hoger belasten. Het is zaak om zelf uw grenzen te vinden en de belasting evenredig met de belastbaarheid te vergroten, b.v. door oefeningen, sport en ontspanning. Natuurlijk heeft ieder zijn eigen grenzen wat betreft belastbaarheid. Probeer deze grenzen in werk en sport te leren kennen. Soms is goede begeleiding noodzakelijk, maar voorkom dat u afhankelijk wordt van therapie.

Sportmassage Amsterdam

Prijzen

Losse behandling:
40 min.: € 50,-
55 min.: € 60,-
85 min.: € 90,-

Afspraak maken

U kunt hier een afspraak maken.