Klassieke massage, de oplossing bij rugpijn en nekpijn!

De klassieke massage is de oudste therapie die de mens kent. Deze massage vorm werd al 5000 jaar geleden toegepast in het Midden en Verre Oosten. Vanaf 1900 werd de klassieke massage steeds populairder in Europa en sindsdien is de klassieke massage uitgegroeid tot de behandelmethode ter verbetering en behoud van de gezondheid. Door gebruik te maken van verschillende handgrepen en technieken treedt een ontspannen gevoel op en vindt een verbetering plaats van zowel fysieke als psychische klachten.

Een klassieke massage kan helpen bij de volgende pijn klachten:

  • rugpijn en nekpijn
  • sport- blessures
  • spierpijn
  • gevoelloze lichaamsdelen ten gevolge van kou en/of een slechte doorbloeding
  • gewrichtspijn
  • ischias
Klassieke massage verbetert bovendien de algehele lichamelijke conditie en het vergroot de mate van bewegelijkheid (met name bij ouderen).

Klachtenprocedure Totally Fit

Totally Fit is aangesloten bij de Nederlandse Brancheorganisatie van Sportverzorgers en Masseurs (NBSM) en werkt geheel volgens de strikte beroepscode van de bond. Heeft u een klacht over een van onze masseurs? Neem dan eerst contact op met Oscar Rookhuyzen bij Totally Fit.

De NBSM bemiddelt en doet uitspraak

Indien u met Oscar niet tot een oplossing komt kan u zich rechtstreeks wenden tot de NBSM. De NBSM neemt contact op met de NBSM sportverzorger -masseur en vraagt deze om een verweerschrift. Aanvankelijk neemt de NBSM een bemiddelende rol op zich. Indien deze bemiddeling niet tot een gepaste oplossing leidt doet de NBSM uitspraak. Als basis voor de klachtenprocedure gelden de statuten en huishoudelijk reglement van de NBSM en de hieruit voortvloeiende gedrags- en tuchtregels.

De uitspraak van de NBSM is bindend.

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure en het tuchtreglement van de NBSM, ga dan even naar de NBSM website
Klassieke massage Amsterdam